به وبسایت گروه آموزش پرواز پارادایس خوش آمدید

آدرس
تهران - افسریه -بلوار هجرت -روبروی تیپ 65نوهد - شهرک امیرالمومنین

حداقل ارتفاع بازکردن چتر | گروه آموزشی پارادایس

حداقل ارتفاع بازکردن چتر


تعیین
 حداقل ارتفاع بازکردن چتر 


مطلبی
 که در ادامه مطالعه می کنید ترجمه ای از مقاله نوشته شده توسط Bill Coe می باشد که با سابقه حدود ۴۰ سال در رشته چتربازی سقوطآزاد و تحصیل در رشته فن آوری هوانوردی و همچنین بنیان گذاری شرکت تولید چتر و کاناپی Performance Designs سهم بزرگی را در تولید وتوسعه چترهای رم ایر و ارتقا سطح ایمنی این ورزش داشته است .

شما در چه ارتفاعی چتر خود را باز میکنید ؟ 

 ۳۰۰۰ پا ؟ ۳۵۰۰ پا ؟ یا با تکیه بر تجربه و تعداد پرشی که دارید در ارتفاع ۲۵۰۰ پا چتر خود را باز میکنید ؟

تعیین و مشخص نمودن حداقل ارتفاع برای باز کردن چتر یکی از موارد مهم و حیاتی می باشد که هر چترباز سقوط آزاد باید از قبل برای آن برنامهریزی کرده باشد و در مورد آن تصمیم بگیرد . شاید راحت ترین راه برای تعیین این ارتفاع مراجعه به کتابچه قوانین چتربازی باشد که در آنصراحتاً این ارتفاع را برای گروههای مختلف چتربازان بسته به نوع پرش و سطح مهارتی که در آن قرار دارند مشخص نموده است ، ولی موضوعبه این آسانی نیست .

 طبق آمار منتشر شده ، طی دهه گذشته هر ساله به طور متوسط ۲ چترباز پس از عمل کردن AAD یا دستگاه عمل کننده خودکار ( با نامهایمختلف تجاری اعم از Vigil یا Cypres و یا… )  به دلیل عدم وجود ارتفاع کافی و عدم بازشدن کامل چتر کمکی  و برخورد با زمین جان خود را ازدست داده اند . 

با طرح این موضوع به هیچ عنوان قصد نداریم که باعث نگرانی و عدم اعتماد شما به عملکرد دستگاه AAD شویم چون سالانه جان حدود ۲۰۰ تا۳۰۰ چترباز با عملکرد درست و به موقع این دستگاهها در نقاط مختلف جهان از مرگ نجات پیدا می کند و این دستگاهها با ضریب عملکرد صحیحبیش از ۹۹ درصد ، سهم بسیار بزرگی را در افزایش ایمنی ورزش مورد علاقه ما دارند .

 بحث دربارۀ کمتر از یک درصد چتربازانی میباشد که نه به دلیل عدم عملکرد درست این دستگاهها ، بلکه به دلیل نداشتن ارتفاع کافی برای بازشدن کامل چتر کمکی جان خود را از دست می دهند . 

این تعداد تلفات به آسانی با تغییری اندک در تنظیمات دستگاه عمل کننده خودکار « AAD » نصب شده بروی چتر می تواند متوقف شود .

هر دو شرکت Airtec و Advance Aerospace Design که سهم عمده تولید دستگاههای عمل کننده خودکار یا AAD را در بازار با ارائه نامهایتجاری Cypres و Vigil را دارند برای محصولات خود قابلیت تنظیم و تغییر ارتفاع عملکرد این دستگاهها را توسط خود نفر استفاده کننده را قائلشده اند و این بدین معنی می باشد که شما به عنوان دارنده و استفاده کننده از هر یک از این ۲ محصول قادر خواهید بود که ارتفاعی بالاتر برایعملکرد دستگاه AAD بروی آن تعریف نمائید . 

برای استفاده از این قابلیت و مشخص نمودن ارتفاع جدید برای عملکرد این دستگاهها شما در ابتدا باید چهار ارتفاع مهم و حیاتی در پرش خود را از قبل مشخص و تعیین کنید .

۱– حداقل ارتفاعی که چتر کمکی شما باز خواهد شد (طبق تنظیمی که از قبل و توسط شرکت تولیدکننده بروی AAD شما صورت گرفته است این ارتفاع۷۵۰ فوت برای Cypress و ۸۴۰ فوت برای Vigil میباشد ) .

۲– حداقل ارتفاعی که در صورت مواجه شدن با انحراف اقدام به رها کردن (  cut awayچتر اصلی خود می کنید .

۳– حداقل ارتفاعی که برای باز شدن چتر اصلی خود تعیین نموده اید .

۴– ارتفاعی که قصد دارید در آن چتر خود را باز کنید . 

قبل از تعیین و مشخص نمودن موارد بالا این نکته مهم را در نظر داشته باشید که حداقل ارتفاعهای ذکر شده در بالا تحت تأثیر عوامل مختلفی اعماز نوع و اندازه تجهیزات ، لباسی که استفاده می نماید و همچنین حالت بدنی و سرعت سقوط شما می تواند تغییر داشته باشد که باید این موارد رامورد نظر و دقت قرار دهید .

– حداقل ارتفاع بازشدن چتر کمکی 

در صورت عمل کردن AAD به طور معمول شما به چه مقدار ارتفاع برای آمادگی جهت فرود ایمن نیاز دارید ؟

 آیا توانایی فرود با چتر کمکی خود را بدون استفاده از فرامین و یا با استفاده از رایزرها را دارید ؟ 

توانایی فرود ایمن بدون فلر کردن چتر را دارید ؟

در صورت مواجهه با شرایط خاص در فرود با PLF یا فرود به همراه چرخش و گردش اشنا هستید ؟

در این صورت می توانید فرود ایمن و بدون جراحتی را برای خود متصور شوید ؟ 

آیا به جهت فرود بدون حادثه و ایمن حتما نیاز دارید که با آزاد کردن فرامین از محل قرارگیری و حرکت رو به جلوی کاناپی حداکثر قدرت عملکرد ومانور را برای چتر کمکی خود فراهم کنید ؟ 

 برای اقدام به فلر و فرود به چقدر زمان برای انجام این روند احتیاج دارید ؟

 آیا تمایل دارید که فرود شما حتما در مسیر روبروی باد باشد ؟

برای پاسخ به تمام این موارد شما باید بدانید که بعد از باز کردن چتر کمکی و تا زمان فرود ایمن با آن چقدر ارتفاع و زمان مورد نیاز شما می باشد.

تنظیمات دستگاه AAD بر اساس کمترین ارتفاع ، احتمالاً اجازۀ داشتن زمان کافی برای انجام مانور مورد نظر شما بروی چتر کمکی ، هدایت آن بهسوی یک منطقه عاری از عوارض و موانع و یا تعیین یک الگوی فرود ( Approach )  مناسب به جهت داشتن یک فرود خوب و ایمن را به شمانخواهد داد .

در نظر گرفتن این موارد به تنهائی دلیل خوبی برای افزایش دادن ارتفاع فعال شدن AAD تا حدود ۱۰۰۰ فوت بالاتر از زمین محل پرش می باشد.

علیرغم اینکه تنظیمات اوّلیه صورت گرفته توسط تولیدکنندگان این دستگاهها (۷۵۰ فوت برای cypress و ۸۴۰ فوت برای Vigil به اندازه کافیبرای پیشگیری از تلفات و جراحتهای احتمالی و در بیشتر موارد کافی و مناسب می باشد در موارد اندکی نیز مشاهده گردیده که به دلایل مختلفروند باز شدن چتر کمکی زمان و ارتفاع بیشتری را طلب کرده است که این افزایش زمان در روند باز شدن می تواند مشکلات و حوادثی را بوجودبیاورد . 

فقط تصور کنید که در سقوط با سرعت ۲۰۰ فوت یا ۶۰ متر بر ثانیه ، تنها و تنها یک ثانیه تأخیر بین فعال شدن AAD و باز شدن چتر کمکی میتواند باعث بروز چه مشکلات ، جراحتها و احتمالاً تلفاتی شود . 

برخی از حوادث و تلفات رخ داده در دهه اخیر در صورت تنظیم ارتفاع فعال شدن AAD به حدود ۱۰۰۰ فوت و یا بالاتر به راحتی قابل پیشگیریبودند .

مسلماً هیچ کدام از ما تمایل نداریم که ارتفاع فعال شدن AAD نصب شده بروی چترمان به اندازه ای باشد که فقط یک ثانیه تأخیر در عملکرد پایلوتشوت تعیین کننده زندگی و یا مرگ ما باشد .

یادآوری این موضوع مهم می باشد که تنظیم اوّلیه صورت گرفته بروی AAD شما که حداقل ارتفاع فعال شدن آن بر اساس اعلام شرکت سازنده میباشد ، بسته به سرعت سقوط و حالت بدنی شما در مواردی می تواند تا ۲۶۰ فوت بالاتر از ارتفاع اعلام شده باشد بدین معنی که در مواردی ۲۶۰فوت (۸۰ متر ) بالاتر از ارتفاع تنظیم شده فعال گردد . 

در این صورت Cypres در ارتفاع ۱۰۱۰ فوتی و Vigil در ارتفاع ۱۱۰۰ فوتی عمل خواهند کرد و چنانچه شما از قبل تنظیمات AAD خود را تاحدود ارتفاع ۱۰۰۰ فوت از سطح زمین ارتقا داده باشید ، دستگاه ADD شما می تواند در حدود ارتفاع ۱۲۶۰ فوت فعال شود این ارتفاع بازشدنچتر کمکی و زمان بدست آمده از این ارتفاع تا لحظه فرود می تواند کمک زیادی به شما برای آمادگی و انجام فرود ایمن و در منطقه عاری ازعوارض و موانع داشته باشید . 

– حداقل ارتفاع رها کردن چتر اصلی cut away

دو مورد ذکر شده در زیر را برای خودتان تصویر سازی کنید :

 ۱– بعد از انجام سقوط مبادرت به باز کردن چتر اصلی خود می کنید، با رها کردن پایلوت شوت منتظر باز شدن چتر اصلی خود می شوید ، پس ازگذشت لحظاتی متوجه می شوید که چتر شما باز نشده است ، با در دست گرفتن دستگیره بازکننده چتر کمکی اقدام به کشیدن آن و باز کردن چترکمکی خود می کنید .

 ۲– بعد از انجام سقوط مبادرت به باز کردن چتر اصلی خود می کنید ، با رها کردن پایلوت شوت چتر اصلی شما باز می شود اما چتر شما دچارانحراف شده است ، پس از لحظاتی که صرف رفع انحراف از چتر خود می کنید به این نتیجه می رسید که درست ترین راه حل ، رها کردن چتر اصلیو استفاده از چتر کمکی می باشد ، بنابراین با گرفتن دستگیره رهاکننده چتر اصلی و کشیدن آن چتر اصلی را از خود جدا کرده و سپس با استفاده ازدستگیره چتر کمکی اقدام به باز کردن چتر کمکی خود می کنید .

آیا تا به حال محاسبه کرده اید که در صورت مواجه شدن با هر کدام از ۲ مورد ذکر شده در بالا برای انجام این روند به چقدر زمان و ارتفاع نیازدارید ؟ 

برای محاسبه این زمان و ارتفاع شما باید عوامل مختلفی را مدنظر خود قرار دهید و در محاسبه خود لحاظ نمائید . 

آیا شما از آن دسته چتربازانی میباشید که ترجیح می دهید بعد از رها کردن چتر اصلی و دوباره در حالت سقوط قرار گرفتن ، قبل از کشیدن چترکمکی در حالت پایدار و رو به زمین قرار بگیرید و یا در هر حالتی که هستید اقدام به کشیدن چتر کمکی می کنید ؟

اگر در هنگام کشیدن دستگیره رها شونده و یا بازکننده چتر کمکی دچار اشتباه در پیدا کردن آنها شدید و یا به دلیل استرس ناشی از بروز انحراف بهجای گرفتن دستگیره ها ، حتی برای لحظاتی ، قسمتی از لباس خود را در دست گرفتید و اقدام به کشیدن آن کردید ، اگر برای جدا کردن دستگیره هااز پارچه چسب دار ( Velcro ) دچار مشکل شدید و یا اگر در هنگام رها کردن چتر اصلی یکی از رایزرها در جای خود باقی بماند و بلافاصله جدانشود و یا دهها مورد دیگر که در طی این روند می تواند برای شما اتفاق بیفتد ، به چقدر زمان و ارتفاع برای مقابله و حل هر یک از این موارداحتیاج دارید ؟ ۲ ثانیه ، ۳ ثانیه و یا ۴ ثانیه و یا به عبارتی ۱۲۰ متر ؟ ۱۸۰ متر یا ۲۴۰ متر ! ؟ ؟

فقط در صورتیکه بدانید برای مقابله با عواملی از این دست به چقدر زمان و ارتفاع نیاز دارید ، می توانید به درستی حداقل ارتفاع رها کردن چتراصلی را محاسبه کنید . 

– حداقل ارتفاع باز کردن چتر اصلی 

برای تعیین حداقل ارتفاع باز کردن چتر اصلی باید مواردی را مدنظر قرار داد .

 چه مدت طول می کشد تا کاناپی شما به طور کامل باز شود ( این مدت زمان به نوع ، سایز ، حالت بدنی و چگونگی بسته بندی و عوامل دیگریمرتبط است ) .

در صورت مواجهه با انحراف چقدر زمان لازم است تا اینکه شما بتوانید تشخیص دهید که آیا باید نسبت به رفع انحراف اقدام کنید یا با رها کردنچتر اصلی از چتر کمکی استفاده نمائید ؟ 

اگر به عنوان مثال از یک چتر با سایز کوچک و دارای عملکرد بالا ( High Performance )  استفاده می کنید باید آگاه باشید که در صورت بروزانحراف ، این نوع چترها سریعتر ارتفاع خود را از دست خواهند داد . با توجه به این نکته در صورت بروز انحراف باز هم نسبت به تصحیح آناقدام می کنید و یا بدون معطلی آنرا رها کرده و از کمکی استفاده می کنید ؟

اجازه بدهید برای این مورد مثالی را ذکر کنیم : 

چتربازی ارتفاع فعال شدن AAD خود را بروی ۷۵۰ فوت ( ۲۲۸ متر تنظیم کرده است و دستگاه AAD می تواند در ارتفاع ۱۰۱۰ فوتی ( ۳۰۷ متری ) و بر اساس شرایط و بحثی که در سطور بالاتر داشتیم فعال شود و چتر کمکی را باز کند .

بر اساس آموزشهای فراگرفته شده این چترباز باور دارد که با فعال شدن AAD در این ارتفاع ، زمان و ارتفاع کافی برای باز شدن چتر ، پیدا کردنمحل فرود ایمن و بدون عوارض و امکان فرود نرم و راحت با کاناپی نسبتاً بزرگ خود را خواهد داشت . 

این چترباز برای انجام روند رها کردن cut away چتر اصلی و کشیدن چتر کمکی به حداقل ۵۰۰ فوت ( ۱۵۰ متر ) ارتفاع نیاز دارد و این درصورتی است که در طی این روند با هیچ مورد غیرمعمول و زمانبری مواجه نشود و از آنجائیکه ایشان از یک کاناپی نسبتاً بزرگ استفاده می کند ،روند باز شدن این کاناپی نیز حدود ۶۰۰ فوت ( ۱۸۰ متر ) ارتفاع نیاز دارد همچنین در صورت مواجه شدن با انحراف و حداقل یک بار اقدام برایرفع کردن این انحراف  نیز به ۴۰۰ فوت ( ۱۲۰ متر ) ارتفاع نیاز می باشد .

به سادگی و با جمع نمودن این ارقام به این نکته پی می بریم که این فرد در ارتفاع حداقل ۲۵۱۰ فوت از سطح زمین پرش باید اقدام به باز نمودنچتر خود کرده باشد .

اکیداً توجه کنید که این اعداد و ارقام دائما بر حسب شرایط و موقعیتها در حال تغییر می باشد و شما باید نسبت به شرایط خودتان اعم از وزن ، حالتبدنی و سرعت بدن در حین سقوط ، نوع و سایز چتر اصلی و کمکی و دهها عامل دیگر در هر پرش نسبت به آن بازنگری و ارزیابی انجام دهید .میزان تجربه شما و حتی مکانی که در آن پرش انجام می دهید از عوامل تاثیر گذار در این محاسبات میباشد .  به عنوان مثال آیا پرش شما در یکمحیط باز و بدون عوارض انجام میگیرد یا در محیطی که دارای درختانی با ارتفاع ۱۰۰ فوت ( ۳۰ متر ) می باشد ؟

اگر تصمیم به تغییر هر کدام از این ارتفاعها را داشته باشید باید بدانید که این تغییر بر سایر ارتفاعات مورد نظر شما نیز اثرگذار خواهد بود بهعنوان مثال اگر ارتفاع عملکرد AAD را از ۷۵۰ به ۱۰۰۰ فوت ارتقا بدهید باید تمام ارتفاعاتی که بر اساس آن تصمیم به عمل دارید را حداقل۲۵۰ فوت افزایش دهید ، عدم توجه به این مورد می تواند مشکلاتی را برای شما به وجود آورد که باز شدن همزمان ۲ کاناپی اصلی و کمکی فقطیکی از آنها می باشد .

– حداقل ارتفاعی که تصمیم به باز کردن چتر اصلی می گیرید 

نکته دیگری که باید مورد دقت قرار دهید این موضوع می باشد که حتما میان ارتفاعی که در آن تصمیم به باز کردن چتر خود را دارید و حداقلارتفاع باز کردن چتر خود تفاوت قائل شوید و زمانی را برای مقابله با موارد غیرمترقبه در نظر بگیرید مواردی مانند پیدا نکردن دستگیره پایلوتشوت که می تواند هر چند کوتاه و برای یک و یا دو ثانیه به زمان سقوط شما اضافه نماید . اغلب چتربازان سقوط آزاد باتجربه حداقل ۵۰۰ فوت رابرای این نوع موارد در نظر می گیرند . با توجه به این مورد چتربازی که در سطور بالا به عنوان مثال در مورد ان بحث کردیم و دریافتیم که ایشانباید در ارتفاع ۲۵۱۰ فوتی اقدام به بازنمودن چتر خود بکند با توجه به ارتفاع ۵۰۰ پایی که در این بخش در مورد آن صحبت کردیم حداقل بایدارتفاع ۳۰۱۰ فوتی را برای حداقل ارتفاع تصمیم به باز کردن چتر اصلی خود در نظر بگیرد . 

حالا ما با توجه به مطالب ذکر شده در طی این مقاله براحتی می توانیم ارتفاعهای کلیدی و مهم را در طی یک پرش سقوط آزاد بر طبق روشهای زیربدست آوریم :

 

بخش اوّل : 

ابتدا تصمیم بگیرید که ارتفاع فعال شدن AAD چتر شما چقدر باشد، (حداقل ارتفاع عملکرد AAD را تعیین نمائید)

بخش دوم : 

حداقل ارتفاع رها کردن چتر اصلی خود را با جمع کردن موارد زیر مشخص نمائید

الف – حداقل ارتفاع فعال شدن AAD

ب – ۲۶۰ فوت بر اساس بحث صورت گرفته در بالا بر اساس حالت بدنی و عوامل دیگر .

ج – مسافتی که بین رها کردن چتر اصلی و کشیدن چتر کمکی سقوط خواهید کرد .

د – ارتفاعی که از قبل بین ارتفاع کشیدن دستگیره کمکی و ارتفاع فعال شدن AAD برای جدا نمودن این دو مرحله از هم در نظر گرفته اید . 

جمع نمودن این چهار مورد ارتفاع حداقل ارتفاع برای رها کردن چتر اصلی را برای شما تعیین خواهد کرد .

بخش سوم : 

حداقل ارتفاع برای باز کردن چتر اصلی خود را با جمع کردن موارد زیر مشخص نمائید : 

الف – حداقل ارتفاع رها کردن چتر اصلی ( عدد بدست آمده در بخش دوم ) .

ب – ارتفاعی که در حین بازشدن چتر اصلی از دست خواهید داد

ج – ارتفاع و مسافتی که در طی تشخیص انحراف در چتر ، تصمیم گیری جهت رها کردن چتر اصلی و اقدام به باز کردن چتر کمکی طی خواهید کرد.

جمع نمودن این سه مورد حداقل ارتفاع باز کردن چتر اصلی را برای شما تعیین خواهد نمود .

بخش چهارم :

 

تعیین نمودن ارتفاعی که از قبل برای باز کردن چتر اصلی خود در نظر می گیرید: (ارتفاع مطلوب)

الف – حداقل ارتفاع برای باز کردن چتر اصلی (عدد بدست آمده در بخش سوم)

ب – ارتفاع در نظر گرفته شده برای مقابله با موارد غیرمترقبه  (۵۰۰ فوت ) .

جمع نمودن این ۲ مورد ارتفاع مطلوب برای باز نمودن چتر اصلی را برای شما تعیین خواهد نمود .

علیرغم اینکه AAD نصب شده بروی چتر شما در طی سالیان اخیر دارای سابقه عملکرد و ایمن بسیار جالب توجهی می باشد ، به یاد داشته باشیدکه این وظیفه خود پرندگان سقوط آزاد می باشد که حداکثر حاشیه ایمن را برای خود فراهم سازند .

تمام پرندگان باید ارتفاع مطلوب باز کردن چتر اصلی ، حداقل ارتفاع باز کردن چتر اصلی ، حداقل ارتفاع رها کردن چتر اصلی و حداقل ارتفاع بازکردن چتر کمکی را در موقعیتها و شرایط گوناگون بدقت مورد توجه و محاسبه قرار دهند . 

توجه به این موارد به آسانی می تواند تفاوت بین سلامتی و جراحت و یا احیاناً مرگ را برای ما مشخص نماید .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با گروه آموزشی پارادایس