به وبسایت گروه آموزش پرواز پارادایس خوش آمدید

آدرس
تهران - افسریه -بلوار هجرت -روبروی تیپ 65نوهد - شهرک امیرالمومنین

دیپ استال | گروه آموزشی پارادایس

دیپ استال

هنگاميكه بال از خلبان عقب بماند و پيشروي به جلو نداشته باشد اين حالت را ديپ استال يا واماندگي كامل بال مي گويند با كم شدن حركت باد و هوا در اطراف گوشهايتان مي توانيد ديپ استال را حس كنيد . اين حس در وضعيت توربالانسي بيشتراحساس مي شود البته پرواز در هواي باراني يا خيس شدن بال به هر علتي مي تواند در به وجود آمدن اين حالت نقش بسزايي داشته باشد . جهت خروج از اين حالت بايستي فورا هردوبرك را كاملا بالا داده و همزمان ميله سرعت (Speed System)را نيز فشارداد و در صورت لزوم دستها را پشت رايزرهاي A برده و آنها را به جلو فشار داده تا بال دوباره حالت پروازي به خود بگيرد و به سرعت نرمال برسد .

توجه : هرگز زماني كه در ديپ استال هستيد بركها را به پايين نكشيد زيرا اين كار بال شما را بيشتر و عميقتر به استال خواهد برد . اگر ديپ استال در نزديكي زمين رخ داد هرگز سعي در خروج بال از اين حالت نكنيد زيرا خروج از ديپ استال شما را با خطر بيشتري مواجه خواهد كرد. مقدار سرعت پايين آمدن يا سقوط شما در ديپ استال كمتر از مقدار سرعت پايين آمدن شما با چتر پاراشوت (Parachute) يا سقوط آزاد است لذا در اين وضعيت خود را براي يك سقوط سخت آماده كرده و حالت فرود چتربازي را به خود بگيريد به ياد داشته باشيد هرگز نبايد فلر كرد .

اگر از يك منطقه باراني عبور كرديد كمي به بال خود سرعت بدهيد .

هرگز در هواي باراني بيگ اير(Big Ear) نكنيد .
كشيدن بال روي زمين و فرسوده شدن پارچه بال در به آسان رفتن به حالت ديپ استال نقش بسزايي دارد.
دربعضي موارد جهت خروج از ديپ استال يك شُك (Shock) سريع به بال باعث خروج آن از ديپ استال مي شود بدين صورت كه هردو برك را به مقدار كم و بسرعت به پايين كشيده و فورا آنها را بالا برده اين عمل باعث شيرجه بال به جلو خواهد شد و آنرا از حالت ديپ استال خارج خواهد كرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با گروه آموزشی پارادایس